Contrast Advies

Gids in de medezeggenschap

Wijzigingslog App Toelichting WOR

Datum    Versies en wijzigingen. 

18 december 2018 1.1.4.
 • Toelichting op de aanvullingen op artikel 35b, 35c en 36a van de WOR over informatie en overlegrecht van personeelsvergadering en PVT over pensioenen.
 
8 november 2018 1.1.3.
 • Toelichting op artikel 25 > Adviesonderwerpen > sociaal plan met de vakbonden
  Verwerking van jurisprudentie (mei 2018) over de verhouding tussen het adviesrecht van de OR over de sociale gevolgen van een voorgenomen besluit en een akkoord tussen vakbonden en bestuurder over een sociaal plan. (***)
 • Toelichting op artikel 10 > kandidaatstelling > Procedure
  Verwerking jurisprudentie (2018) over ongelijktijdige kandidaatstellingsperioden van vakbondslijsten en vrije lijsten (***).
 • Spellingscorrecties (*)
 • Aanpassingen in de zinsbouw van een aantal toelichtingen (*)
30 oktober 2018 1.1.2.
 • Toelichting op artikel 27 > Afzonderlijke instemmingsonderwerpen > Pensioenovereenkomst
  Beter uitleg van het instemmingsrecht bij wijziging van de pensioenovereenkomst (***)
 • Toelichting op artikel 31f
  Betere uitleg van de reikwijdtevan van het informatierecht over de uitvoeringsovereenkomst (***)
 • Uitbreiding van de navigatiestructuur met het sneltoetsenbord (***)
25 oktober 2018 1.1.1.
 • Publicatie op Contrast-advies.nl