Contrast Advies

Gids in de medezeggenschap

Navigeert u al?

Werkt uw ondernemingsraad al volgens de principes van de Navigator werkmethode?

Daar kunt u snel achter komen door onze vragenlijst met 10 meerkeuzenvragen in te vullen.
Dat duurt 10 minuten. U krijgt direct een analyse en conclusie over uw antwoorden: algemeen en per antwoord.

Bent u klaar voor een onderzoekje naar uw eigen werkwijze?

>> Start dan de zelftoets