Contrast Advies

Gids in de medezeggenschap

Thema: de Navigator werkmethode

De Navigator werkmethode is een baanbrekende werkwijze voor de ondernemingsraad en PVT. De methode is 2007 ontwikkeld door Hans Heerings en Theo van Leeuwen. In 2019 is de methode geheel opnieuw tot in de details beschreven en gepubliceerd in de vorm van een e-book en als papieren publicatie, die hier te koop zijn.

De publicatie is bedoeld als studieboek, naslagwerk en werkboek. De theorie achter de methode is verder uitgediept en heel veel lessen uit meer dan tien jaar praktijk zijn toegevoegd. Diverse modelbrieven en -documenten en hulpmiddelen voor praktische toepassing zijn er in te vinden. Er is zoveel mogelijk een chronologische volgorde aangebracht.
Hiermee worden de achtergronden en grondslagen van de methode verduidelijkt, en wordt inzichtelijker gemaakt wat er bij de invoering en toepassing van de werkmethode allemaal komt kijken. Tevens is het een stapsgewijze handleiding voor ondernemingsraden en PVT's die de methode op een concreet onderwerp willen toepassen. Natuurlijk is dit alles niet bedoeld om één op één over te nemen, maar wel om kritisch te verwerken en aan te passen aan uw organisatie.

De uitgave Theorie en praktijk van de Navigator Werkmethode van de ondernemingsraad en PVT.

kunt u als e-book kopen voor 14,99 euro inclusief btw. 

Of als papieren publicatie kopen voor 55 euro inclusief btw.

Auteursrecht

Niets van de informatie op de web-pagina's van Contrast-Advies.nl mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.